Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 44 595 människor (2017). Landarealen är 342 kvadratkilometer.

Trelleborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 595

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

263 724

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,78

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

231

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

TRELLEBORG INDUSTRI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TRELLEBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 125

Kommunens skatteintäkter

40 159

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 515

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 047

52 057

kr per invånare, 2017