Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 649 invånare.

Andelen företagare i Trelleborgs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 305 018 kronor. Kommunalskatten i Trelleborgs kommun är 31,58 procent 2023.

Trelleborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 649

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

305 018

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,58

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,7

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

184

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

TT-LINE AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Trelleborgs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 025

Kommunens skatteintäkter

46 477

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 265

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 881

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Trelleborg har landarealen 340 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 71:a minsta i landet.