Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 45 440 människor (2019). Landarealen är 342 kvadratkilometer.

Trelleborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 440

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 155

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,78

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

167

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TRELLEBORG INDUSTRI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TRELLEBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 075

Kommunens skatteintäkter

42 104

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 460

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

53 106

55 798

kr per invånare, 2019