Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 45 877 invånare.

Andelen företagare i Trelleborgs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 282 939 kronor. Kommunalskatten i Trelleborgs kommun är 31,78 procent 2021.

Trelleborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 877

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

282 939

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,78

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

190

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

TT-LINE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Trelleborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 980

Kommunens skatteintäkter

41 776

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 797

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

52 019

56 219

kr per invånare, 2020

Trelleborg har landarealen 340 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 71:a minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.