Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 231 invånare.

Andelen företagare i Trelleborgs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 294 922 kronor. Kommunalskatten i Trelleborgs kommun är 31,58 procent 2022.

Trelleborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 231

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

294 922

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,58

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

190

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

TT-LINE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Trelleborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 980

Kommunens skatteintäkter

44 225

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 082

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

55 437

58 058

kr per invånare, 2021

Trelleborg har landarealen 340 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 71:a minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.