Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 936 invånare.

Andelen företagare i Trelleborgs kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 317 762 kronor. Kommunalskatten i Trelleborgs kommun är 31,58 procent 2024.

Trelleborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 936

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

317 762

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,58

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

184

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

BERGKVARABUSS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Trelleborgs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 253

Kommunens skatteintäkter

46 477

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 265

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 725

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Trelleborg har landarealen 340 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 71:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.