Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 44 902 människor (2018). Landarealen är 342 kvadratkilometer.

Trelleborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 902

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

271 485

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,78

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

167

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TRELLEBORG INDUSTRI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TRELLEBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 125

Kommunens skatteintäkter

41 028

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 087

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 625

54 233

kr per invånare, 2018