Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 883 invånare.

Andelen företagare i Tranemo kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 99:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 326 796 kronor. Kommunalskatten i Tranemo kommun är 32,98 procent 2024.

Tranemo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 883

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

326 796

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,98

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

99

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ardagh Glass Limmared AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Tranemo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 961

Kommunens skatteintäkter

49 564

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 497

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 336

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Tranemo har landarealen 741 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.