Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 937 invånare.

Andelen företagare i Tranemo kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 301 683 kronor. Kommunalskatten i Tranemo kommun är 32,98 procent 2022.

Tranemo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 937

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

301 683

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,98

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

142

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Nexans Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Tranemo kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 969

Kommunens skatteintäkter

46 893

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 301

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 281

58 058

kr per invånare, 2021

Tranemo har landarealen 741 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.