Tranemo

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 874 människor (2018). Landarealen är 744 kvadratkilometer.

Tranemo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 874

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

285 287

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,98

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

180

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NEXANS SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

TRANEMO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

43 590

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 072

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 311

54 233

kr per invånare, 2018