Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 903 invånare.

Andelen företagare i Tranås kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 22:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 276 274 kronor. Kommunalskatten i Tranås kommun är 33,77 procent 2021.

Tranås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 903

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

276 274

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,77

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

22

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Bosch Thermoteknik AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Tranås kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 530

Kommunens skatteintäkter

44 593

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 701

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 831

56 219

kr per invånare, 2020

Tranås har landarealen 403 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 90:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.