Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 804 invånare.

Andelen företagare i Tranås kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 30:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 288 487 kronor. Kommunalskatten i Tranås kommun är 33,77 procent 2023.

Tranås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 804

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

288 487

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,77

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

30

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Bosch Thermoteknik AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Tranås kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

49 125

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 943

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 951

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Tranås har landarealen 403 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 90:e minsta i landet.