Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 874 invånare.

Andelen företagare i Tranås kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det sextonde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 277 964 kronor. Kommunalskatten i Tranås kommun är 33,87 procent 2022.

Tranås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 874

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

277 964

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,87

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

16

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Bosch Thermoteknik AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Tranås kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 725

Kommunens skatteintäkter

47 021

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 388

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

65 880

58 058

kr per invånare, 2021

Tranås har landarealen 403 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 90:e minsta i landet.