Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 755 invånare.

Andelen företagare i Tranås kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 30:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 304 500 kronor. Kommunalskatten i Tranås kommun är 33,77 procent 2024.

Tranås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 755

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

304 500

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,77

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

17,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

30

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Bosch Thermoteknik AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 125

Anställda i kommunen

Tranås kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 563

Kommunens skatteintäkter

49 125

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 943

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 951

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Tranås har landarealen 403 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 90:e minsta i landet.