Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 18 987 människor (2018). Landarealen är 405 kvadratkilometer.

Tranås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 987

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

268 212

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,77

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,5

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

33

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STRÖMSHOLMEN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

TRANÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 975

Kommunens skatteintäkter

43 237

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 614

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 327

54 233

kr per invånare, 2018