Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 19 003 människor (2019). Landarealen är 405 kvadratkilometer.

Tranås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 003

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 212

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,77

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,8

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

79,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

33

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STRÖMSHOLMEN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

TRANÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 975

Kommunens skatteintäkter

45 047

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 949

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

65 104

55 841

kr per invånare, 2019