Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 387 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 37:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 298 346 kronor. Kommunalskatten i Torsby kommun är 33,70 procent 2024.

Torsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 387

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

298 346

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,70

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

37

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NOTE TORSBY AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Torsby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 120

Kommunens skatteintäkter

47 622

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 114

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 574

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Torsby har landarealen 4 162 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 22:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.