Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 616 människor (2019). Landarealen är 4 189 kvadratkilometer.

Torsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 616

35 612

Antal, 2019

Medelålder

47,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-4,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

248 292

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

77

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Rullarnas Personliga Assistans AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

TORSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

43 706

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 828

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

67 421

55 798

kr per invånare, 2019