Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 472 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 51:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 272 795 kronor. Kommunalskatten i Torsby kommun är 33,70 procent 2023.

Torsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 472

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

272 795

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,70

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

51

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

NOTE TORSBY AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Torsby kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 825

Kommunens skatteintäkter

45 759

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 905

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

68 526

58 058

kr per invånare, 2021

Torsby har landarealen 4 162 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 22:a största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.