Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 7 098 människor (2018). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Torsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 098

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

242 017

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

155

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

YASKAWA NORDIC AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

TORSÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

39 744

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 425

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 507

54 233

kr per invånare, 2018