Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 7 083 människor (2017). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Torsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 083

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

242 017

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

155

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

YASKAWA NORDIC AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

TORSÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

39 317

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 748

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 792

52 057

kr per invånare, 2017