Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 042 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 273 577 kronor. Kommunalskatten i Torsås kommun är 33,29 procent 2023.

Torsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 042

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

273 577

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,29

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

103

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Yaskawa Nordic AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Torsås kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

45 271

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 364

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 891

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Torsås har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 113:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.