Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 7 125 människor (2019). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Torsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 125

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

249 418

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,29

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

116

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Yaskawa Nordic AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

TORSÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

40 467

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 600

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 796

55 798

kr per invånare, 2019