Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 7 125 människor (2019). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Torsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 125

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

249 418

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,29

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

116

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Yaskawa Nordic AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

TORSÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

39 744

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 425

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 507

54 233

kr per invånare, 2018