Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 149 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 90:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 255 352 kronor. Kommunalskatten i Torsås kommun är 33,29 procent 2021.

Torsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 149

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

255 352

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,29

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

90

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Yaskawa Nordic AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Torsås kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 635

Kommunens skatteintäkter

39 819

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 601

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 780

56 219

kr per invånare, 2020

Torsås har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 113:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.