Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 113 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 90:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 265 723 kronor. Kommunalskatten i Torsås kommun är 33,29 procent 2022.

Torsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 113

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

265 723

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,29

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

90

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Yaskawa Nordic AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Torsås kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 635

Kommunens skatteintäkter

42 084

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 533

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

65 243

58 058

kr per invånare, 2021

Torsås har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 113:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.