Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 042 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 273 577 kronor. Kommunalskatten i Torsås kommun är 33,29 procent 2023.

Torsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 042

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

273 577

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,29

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,4

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

124

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Yaskawa Nordic AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Torsås kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 725

Kommunens skatteintäkter

42 084

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 533

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

65 243

58 058

kr per invånare, 2021

Torsås har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 113:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.