Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 002 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 289 959 kronor. Kommunalskatten i Torsås kommun är 33,79 procent 2024.

Torsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 002

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

289 959

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,79

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

7,1

3,9

Procent, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

14,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

103

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Yaskawa Nordic AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Torsås kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 627

Kommunens skatteintäkter

45 271

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 364

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 933

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Torsås har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 113:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.