Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 293 människor (2019). Landarealen är 544 kvadratkilometer.

Töreboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 293

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

246 595

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

18,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

68

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

DALOC AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TÖREBODA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

40 667

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 376

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

64 062

55 798

kr per invånare, 2019