Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 312 människor (2018). Landarealen är 544 kvadratkilometer.

Töreboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 312

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

245 417

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

20,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

68

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

DALOC AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TÖREBODA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

39 204

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 999

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 742

54 233

kr per invånare, 2018