Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 281 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 41:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 250 425 kronor, vilket var den 27:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Töreboda kommun är 33,20 procent 2021.

Töreboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 281

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

250 425

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,20

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

7,2

4,2

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

41

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

DALOC AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Töreboda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 823

Kommunens skatteintäkter

40 415

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 823

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 769

56 219

kr per invånare, 2020

Töreboda har landarealen 541 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.