Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 207 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 41:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 254 853 kronor, vilket var den tolfte lägsta i landet. Kommunalskatten i Töreboda kommun är 33,20 procent 2022.

Töreboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 207

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

254 853

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,20

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,9

3,9

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

41

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

DALOC AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Töreboda kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 225

Kommunens skatteintäkter

44 037

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 109

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 289

58 058

kr per invånare, 2021

Töreboda har landarealen 541 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.