Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 186 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 36:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 265 710 kronor, vilket var den femtonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Töreboda kommun är 33,20 procent 2023.

Töreboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 186

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

265 710

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,20

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

78,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,8

3,8

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

18,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

36

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

DALOC AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Töreboda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

46 018

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 135

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 137

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,9

12,3

Procent, 2021

Töreboda har landarealen 541 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.