Töreboda

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 141 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 36:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 280 270 kronor, vilket var den artonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Töreboda kommun är 33,20 procent 2024.

Töreboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 141

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

280 270

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,20

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

7,1

3,9

Procent, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

36

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

DALOC AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Töreboda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 819

Kommunens skatteintäkter

46 018

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 135

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 125

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,9

12,3

Procent, 2021

Töreboda har landarealen 541 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.