Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 812 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 68:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 271 695 kronor. Kommunalskatten i Tomelilla kommun är 31,79 procent 2023.

Tomelilla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 812

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

271 695

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,79

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

68

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Tosselilla Skånes Sommarland AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Tomelilla kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

42 904

46 733

kr per invånare, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 053

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 844

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Tomelilla har landarealen 396 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 89:e minsta i landet.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.