Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 557 människor (2018). Landarealen är 399 kvadratkilometer.

Tomelilla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 557

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

249 716

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,79

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

112

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Erikssons Åkeri i Tomelilla Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

TOMELILLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

37 859

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 820

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 673

54 233

kr per invånare, 2018