Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 416 människor (2017). Landarealen är 399 kvadratkilometer.

Tomelilla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 416

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

244 353

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,79

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

132

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ÖSTERLENMEJERIET AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

TOMELILLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

37 383

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 290

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 029

52 057

kr per invånare, 2017