Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 663 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 254 071 kronor. Kommunalskatten i Tomelilla kommun är 31,79 procent 2021.

Tomelilla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 663

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

254 071

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,79

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

143

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Erikssons Åkeri i Tomelilla Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Tomelilla kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 711

Kommunens skatteintäkter

38 748

46 731

kr per invånare, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 664

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 250

56 219

kr per invånare, 2020

Tomelilla har landarealen 396 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 89:e minsta i landet.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.