Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 712 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 262 628 kronor. Kommunalskatten i Tomelilla kommun är 31,79 procent 2022.

Tomelilla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 712

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

262 628

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,79

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

14,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

133

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Erikssons Åkeri i Tomelilla Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Tomelilla kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 711

Kommunens skatteintäkter

40 663

46 732

kr per invånare, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 551

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 567

58 058

kr per invånare, 2021

Tomelilla har landarealen 396 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 89:e minsta i landet.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.