Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 557 människor (2018). Landarealen är 399 kvadratkilometer.

Tomelilla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 557

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

244 353

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,79

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

132

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ÖSTERLENMEJERIET AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

TOMELILLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

37 859

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 820

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 673

54 233

kr per invånare, 2018