Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 617 människor (2019). Landarealen är 399 kvadratkilometer.

Tomelilla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 617

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

249 716

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,79

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

112

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Erikssons Åkeri i Tomelilla Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

TOMELILLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

38 786

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 045

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 925

55 798

kr per invånare, 2019