Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 922 människor (2018). Landarealen är 168 kvadratkilometer.

Tjörn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 922

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

301 701

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,19

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,6

7,0

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

116

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

WALLHAMN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TJÖRNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

52 294

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 438

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 453

54 233

kr per invånare, 2018