Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 790 människor (2017). Landarealen är 168 kvadratkilometer.

Tjörn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 790

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

301 701

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,19

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

85,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,6

7,0

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

116

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

WALLHAMN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TJÖRNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

51 379

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 168

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 937

52 057

kr per invånare, 2017