Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 275 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 338 965 kronor. Kommunalskatten i Tjörns kommun är 33,19 procent 2023.

Tjörn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 275

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

338 965

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,19

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,7

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

85,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,8

6,7

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

9,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

178

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Wallhamn AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tjörns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

58 925

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 392

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 631

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Tjörn har landarealen 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 35:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.