Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 147 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 317 981 kronor. Kommunalskatten i Tjörns kommun är 33,19 procent 2021.

Tjörn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 147

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

317 981

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,19

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

14,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

8,5

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

9,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

178

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Wallhamn AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tjörns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 019

Kommunens skatteintäkter

53 674

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 186

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 811

56 219

kr per invånare, 2020

Tjörn har landarealen 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 35:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.