Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 754 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 30:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 308 576 kronor. Kommunalskatten i Timrå kommun är 34,48 procent 2023.

Timrå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 754

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

308 576

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,48

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,9

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

30

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SCA Massa AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Timrå kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 925

Kommunens skatteintäkter

53 061

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 554

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 493

58 058

kr per invånare, 2021

Timrå har landarealen 783 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.