Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 17 979 människor (2019). Landarealen är 788 kvadratkilometer.

Timrå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 979

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

285 048

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,88

32,28

Procent, 2020

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

35

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

TIMRÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

47 221

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 486

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 003

54 233

kr per invånare, 2018