Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 18 030 människor (2017). Landarealen är 788 kvadratkilometer.

Timrå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 030

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

277 283

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,93

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

50

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

TIMRÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

46 442

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 428

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 280

52 057

kr per invånare, 2017