Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 754 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 29:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 308 576 kronor. Kommunalskatten i Timrå kommun är 34,48 procent 2023.

Timrå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 754

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

308 576

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,48

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

29

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SCA Massa AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Timrå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 925

Kommunens skatteintäkter

55 043

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 284

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 920

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

15,0

12,3

Procent, 2021

Timrå har landarealen 783 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.