Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 17 979 människor (2019). Landarealen är 788 kvadratkilometer.

Timrå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 979

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

285 048

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,88

32,28

Procent, 2020

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

35

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

TIMRÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

48 983

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 881

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 728

55 798

kr per invånare, 2019