Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 18 060 människor (2018). Landarealen är 788 kvadratkilometer.

Timrå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 060

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

277 283

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,93

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

50

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

TIMRÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

47 221

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 486

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 003

54 233

kr per invånare, 2018