Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 963 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 38:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 291 349 kronor. Kommunalskatten i Timrå kommun är 34,88 procent 2021.

Timrå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 963

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

291 349

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,88

32,27

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

38

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Timrå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 406

Kommunens skatteintäkter

50 877

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 537

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 421

56 219

kr per invånare, 2020

Timrå har landarealen 783 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.