Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 540 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 29:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 320 220 kronor. Kommunalskatten i Timrå kommun är 34,48 procent 2024.

Timrå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 540

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

320 220

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,48

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

29

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SCA Massa AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Timrå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 497

Kommunens skatteintäkter

55 043

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 284

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 304

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

15,0

12,3

Procent, 2021

Timrå har landarealen 783 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.