Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 923 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 38:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 297 062 kronor. Kommunalskatten i Timrå kommun är 34,53 procent 2022.

Timrå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 923

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

297 062

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,53

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

38

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Timrå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 406

Kommunens skatteintäkter

53 061

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 554

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 493

58 058

kr per invånare, 2021

Timrå har landarealen 783 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.