Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 406 invånare.

Andelen företagare i Tierps kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 280 521 kronor. Kommunalskatten i Tierps kommun är 33,00 procent 2023.

Tierp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 406

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

280 521

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,00

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

158

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Tierps kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 375

Kommunens skatteintäkter

45 619

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 345

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 937

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Tierp har landarealen 1 540 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 59:e största i landet.