Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 127 människor (2018). Landarealen är 1 550 kvadratkilometer.

Tierp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 127

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

258 850

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

174

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ATLAS COPCO INDUSTRIAL TECHNIQUE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

TIERPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 025

Kommunens skatteintäkter

39 834

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 095

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 542

54 233

kr per invånare, 2018