Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 327 invånare.

Andelen företagare i Tierps kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 265 493 kronor. Kommunalskatten i Tierps kommun är 33,00 procent 2022.

Tierp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 327

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

265 493

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,00

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

209

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Tierps kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 713

Kommunens skatteintäkter

41 454

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 111

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 654

56 219

kr per invånare, 2020

Tierp har landarealen 1 540 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 59:e största i landet.