Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 485 invånare.

Andelen företagare i Tierps kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 273 778 kronor. Kommunalskatten i Tierps kommun är 33,00 procent 2022.

Tierp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 485

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

273 778

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,00

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

209

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Tierps kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 713

Kommunens skatteintäkter

43 269

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 666

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 617

58 058

kr per invånare, 2021

Tierp har landarealen 1 540 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 59:e största i landet.