Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 136 människor (2019). Landarealen är 1 550 kvadratkilometer.

Tierp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 136

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

260 846

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,00

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

174

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

TIERPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 025

Kommunens skatteintäkter

41 766

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 120

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 029

55 798

kr per invånare, 2019