Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 20 930 människor (2017). Landarealen är 1 550 kvadratkilometer.

Tierp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 930

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

249 699

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

239

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ATLAS COPCO INDUSTRIAL TECHNIQUE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

TIERPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 025

Kommunens skatteintäkter

39 500

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 035

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 386

52 057

kr per invånare, 2017