Tierp

Tierps kommun ligger i Uppsala län och har 21 193 invånare.

Andelen företagare i Tierps kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 296 519 kronor. Kommunalskatten i Tierps kommun är 33,00 procent 2024.

Tierp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 193

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

296 519

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,00

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

158

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Tierps kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 742

Kommunens skatteintäkter

45 619

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 345

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 257

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Tierp har landarealen 1 540 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 59:e största i landet.