Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 846 människor (2019). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Tidaholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 846

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 336

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,55

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

4,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,6

4,4

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

15,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

193

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nobia Production Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

TIDAHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

44 837

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 526

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 170

55 798

kr per invånare, 2019