Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 790 invånare.

Andelen företagare i Tidaholms kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 280 142 kronor. Kommunalskatten i Tidaholms kommun är 33,55 procent 2021.

Tidaholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 790

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

280 142

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,55

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

7,4

4,2

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

152

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Nobia Production Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Tidaholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 149

Kommunens skatteintäkter

44 771

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 974

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 292

56 219

kr per invånare, 2020

Tidaholm har landarealen 518 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.