Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 281 invånare.

Andelen företagare i Tibro kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 277 005 kronor. Kommunalskatten i Tibro kommun är 32,69 procent 2022.

Tibro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 281

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

277 005

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,69

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

164

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

MIO AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tibro kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 878

Kommunens skatteintäkter

43 251

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 063

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 979

58 058

kr per invånare, 2021

Tibro har landarealen 220 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 50:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.