Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 332 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 300 000 kronor. Kommunalskatten i Tibro kommun är 33,19 procent 2024.

Tibro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 332

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

300 000

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,19

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

180

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

MIO AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Tibro kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 909

Kommunens skatteintäkter

44 906

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 456

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 958

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Tibro har landarealen 220 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 50:e minsta i landet.