Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 865 invånare.

Tanums kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den femte högsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 312 384 kronor. Kommunalskatten i Tanums kommun är 33,04 procent 2024.

Tanum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 865

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

312 384

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,04

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

17,5

9,2

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

14,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

135

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Swedemount Sportswear & Fashion AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Tanums kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 133

Kommunens skatteintäkter

47 755

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 046

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 157

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,4

12,3

Procent, 2021

Tanum har landarealen 917 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 116:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.