Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 013 invånare.

Tanums kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den femte högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 787 kronor. Kommunalskatten i Tanums kommun är 33,04 procent 2023.

Tanum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 013

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 787

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,04

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

17,5

9,2

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

14,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

135

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

TANUMS HOTELL- OCH KONFERENSANLÄGGNING AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Tanums kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

47 755

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 046

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 043

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,4

12,3

Procent, 2021

Tanum har landarealen 917 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 116:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.