Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 873 människor (2018). Landarealen är 924 kvadratkilometer.

Tanum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 873

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

258 680

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,04

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

11,9

6,3

Procent, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

12,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

110

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NORDAN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

TANUMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

42 470

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 173

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 708

54 233

kr per invånare, 2018