Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 73 955 invånare.

Andelen företagare i Täby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det nittonde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 393 248 kronor, vilket var den näst högsta i landet. Kommunalskatten i Täby kommun är 29,63 procent 2022.

Täby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

73 955

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

393 248

304 068

Kronor, 2020

Näst högsta i Sverige

Skattesats

29,63

32,24

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

46,9

29,6

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

83,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

15,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,1

3,9

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,5

13,9

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

19

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

VR Sverige AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Täby kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 975

Kommunens skatteintäkter

57 834

46 732

kr per invånare, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−3 243

9 774

kr per invånare, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

45 782

58 058

kr per invånare, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Täby har landarealen 61 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femtonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.