Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 72 755 invånare.

Andelen företagare i Täby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det nittonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 382 393 kronor, vilket var den näst högsta i landet. Kommunalskatten i Täby kommun är 29,63 procent 2021.

Täby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

72 755

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

382 393

296 484

Kronor, 2019

Näst högsta i Sverige

Skattesats

29,63

32,27

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

46,0

28,9

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

15,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,3

4,2

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,0

13,4

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

19

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Arriva Sverige Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Täby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 251

Kommunens skatteintäkter

55 603

46 731

kr per invånare, 2020

Tionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−3 410

9 773

kr per invånare, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

44 114

56 219

kr per invånare, 2020

Näst lägsta i Sverige

Täby har landarealen 61 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femtonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.