Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 71 874 människor (2019). Landarealen är 61 kvadratkilometer.

Täby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

71 874

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

371 597

288 880

Kronor, 2018

Näst högsta i Sverige

Skattesats

29,63

32,28

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

45,1

28,2

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

84,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

6,3

12,7

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

18

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ARRIVA SVERIGE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

TÄBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 775

Kommunens skatteintäkter

55 461

46 730

kr per invånare, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-4 859

9 772

kr per invånare, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

47 253

55 841

kr per invånare, 2019

Fjärde lägsta i Sverige