Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 71 874 människor (2019). Landarealen är 61 kvadratkilometer.

Täby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

71 874

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

371 597

288 880

Kronor, 2018

Näst högsta i Sverige

Skattesats

29,63

32,28

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

44,5

27,6

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

84,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

6,4

13,3

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

18

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ARRIVA SVERIGE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

TÄBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 775

Kommunens skatteintäkter

53 645

45 530

kr per invånare, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-4 555

9 366

kr per invånare, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

60 092

54 233

kr per invånare, 2018