Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 72 755 invånare.

Andelen företagare i Täby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 47:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 382 393 kronor, vilket var den näst högsta i landet. Kommunalskatten i Täby kommun är 29,63 procent 2021.

Täby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

72 755

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

382 393

296 484

Kronor, 2019

Näst högsta i Sverige

Skattesats

29,63

32,27

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

45,1

28,2

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

84,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,3

4,2

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,3

12,7

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

47

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

ARRIVA SVERIGE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

TÄBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 775

Kommunens skatteintäkter

55 461

46 730

kr per invånare, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−4 859

9 772

kr per invånare, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

47 253

55 841

kr per invånare, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Täby har landarealen 61 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femtonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.