Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 71 874 invånare.

Andelen företagare i Täby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 47:e bästa i Sverige. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 371 597 kronor, vilket var den näst högsta i landet. Kommunalskatten i Täby kommun är 29,63 procent 2020.

Täby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

71 874

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

371 597

288 880

Kronor, 2018

Näst högsta i Sverige

Skattesats

29,63

32,28

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

45,1

28,2

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

84,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

6,3

12,7

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

47

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

ARRIVA SVERIGE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

TÄBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 775

Kommunens skatteintäkter

55 461

46 730

kr per invånare, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−4 859

9 772

kr per invånare, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

47 253

55 841

kr per invånare, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Täby har landarealen 61 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femtonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.