Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 10 780 människor (2019). Landarealen är 926 kvadratkilometer.

Svenljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 780

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

265 726

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,83

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

206

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET BLÅKLÄDER

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

SVENLJUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

43 854

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 000

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 825

55 798

kr per invånare, 2019