Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 10 659 människor (2017). Landarealen är 926 kvadratkilometer.

Svenljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 659

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

254 941

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,83

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

208

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET BLÅKLÄDER

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SVENLJUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

40 651

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 041

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 086

52 057

kr per invånare, 2017