Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 10 683 människor (2018). Landarealen är 926 kvadratkilometer.

Svenljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 683

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

254 941

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,83

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

208

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET BLÅKLÄDER

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SVENLJUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

43 162

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 483

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 727

54 233

kr per invånare, 2018