Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 864 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 280 861 kronor. Kommunalskatten i Svenljunga kommun är 33,53 procent 2022.

Svenljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 864

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

280 861

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,53

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

173

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET BLÅKLÄDER

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Svenljunga kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 175

Kommunens skatteintäkter

45 441

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 738

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 045

58 058

kr per invånare, 2021

Svenljunga har landarealen 920 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 115:e största i landet.