Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 816 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 289 892 kronor. Kommunalskatten i Svenljunga kommun är 33,53 procent 2023.

Svenljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 816

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

289 892

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,53

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,9

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

113

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET BLÅKLÄDER

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Svenljunga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

47 980

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 321

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 183

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Svenljunga har landarealen 920 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 115:e största i landet.