Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 751 invånare.

Andelen företagare i Svenljunga kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 271 425 kronor. Kommunalskatten i Svenljunga kommun är 33,73 procent 2021.

Svenljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 751

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

271 425

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,73

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

173

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET BLÅKLÄDER

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Svenljunga kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 823

Kommunens skatteintäkter

43 711

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 406

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 410

56 219

kr per invånare, 2020

Svenljunga har landarealen 920 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 115:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.