Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 22 229 människor (2019). Landarealen är 219 kvadratkilometer.

Svedala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 229

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

7,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

313 577

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,42

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

24,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

215

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SANDVIK SRP AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

SVEDALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

43 446

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 909

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

54 977

55 798

kr per invånare, 2019