Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 21 576 människor (2018). Landarealen är 219 kvadratkilometer.

Svedala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 576

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

313 577

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,42

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

24,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,5

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

215

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SANDVIK SRP AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

SVEDALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

43 246

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 842

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 878

54 233

kr per invånare, 2018