Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 21 074 människor (2017). Landarealen är 219 kvadratkilometer.

Svedala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 074

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

304 401

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

189

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SANDVIK SRP AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

SVEDALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

43 042

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 376

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

50 144

52 057

kr per invånare, 2017