Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 288 invånare.

Andelen företagare i Svedala kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 349 219 kronor. Kommunalskatten i Svedala kommun är 31,42 procent 2023.

Svedala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 288

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

349 219

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,42

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

27,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,7

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

151

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SANDVIK SRP AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Svedala kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 275

Kommunens skatteintäkter

44 953

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 639

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 371

58 058

kr per invånare, 2021

Svedala har landarealen 218 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 49:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.