Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 544 invånare.

Andelen företagare i Svalövs kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 318 457 kronor. Kommunalskatten i Svalövs kommun är 31,92 procent 2024.

Svalöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 544

36 385

Antal, 2023

Medelålder

40,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

318 457

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,92

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

22,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

179

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Vidinge Grönt AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Svalövs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 036

Kommunens skatteintäkter

45 877

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 816

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 199

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,2

12,3

Procent, 2021

Svalöv har landarealen 387 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 85:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.