Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 412 invånare.

Andelen företagare i Svalövs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 292 856 kronor. Kommunalskatten i Svalövs kommun är 31,92 procent 2022.

Svalöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 412

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

292 856

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,92

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

15,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

193

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Vidinge Grönt AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Svalövs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 118

Kommunens skatteintäkter

42 651

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 491

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 408

58 058

kr per invånare, 2021

Svalöv har landarealen 387 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 85:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.