Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 276 invånare.

Andelen företagare i Svalövs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 277 485 kronor. Kommunalskatten i Svalövs kommun är 31,92 procent 2021.

Svalöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 276

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

277 485

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,92

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

135

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Vidinge Grönt AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Svalövs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 118

Kommunens skatteintäkter

41 217

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 749

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 658

56 219

kr per invånare, 2020

Svalöv har landarealen 387 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 85:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.