Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 092 invånare.

Kommunen har den tionde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 282 442 kronor. Kommunalskatten i Surahammars kommun är 33,19 procent 2021.

Surahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 092

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

282 442

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,19

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,2

6,1

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

5,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

199

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Uponor AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

SURAHAMMARS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

45 338

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 551

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 035

56 219

kr per invånare, 2020

Surahammar har landarealen 344 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 73:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.