Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 9 934 invånare.

Kommunen har den näst lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 312 895 kronor. Kommunalskatten i Surahammars kommun är 33,19 procent 2024.

Surahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 934

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

312 895

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,19

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

5,7

9,2

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

122

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Uponor AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Surahammars kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 782

Kommunens skatteintäkter

50 085

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 419

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 059

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Surahammar har landarealen 344 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 73:e minsta i landet.