Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 033 invånare.

Kommunen har den näst lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 297 265 kronor. Kommunalskatten i Surahammars kommun är 33,19 procent 2023.

Surahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 033

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

297 265

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,19

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

5,7

9,2

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

122

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Uponor AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Surahammars kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

50 085

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 419

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 002

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Surahammar har landarealen 344 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 73:e minsta i landet.