Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 106 invånare.

Kommunen har den tionde lägsta andelen företagare i landet. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 273 513 kronor. Kommunalskatten i Surahammars kommun är 33,19 procent 2021.

Surahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 106

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 513

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,19

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,0

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

80,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,2

6,1

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

5,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

199

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Uponor AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

SURAHAMMARS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

46 036

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 733

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 525

55 841

kr per invånare, 2019

Surahammar har landarealen 344 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 73:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.