Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 10 088 människor (2018). Landarealen är 345 kvadratkilometer.

Surahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 088

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

271 943

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,19

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,0

6,3

Procent, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

278

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

UPONOR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

SURAHAMMARS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

44 914

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 862

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 010

54 233

kr per invånare, 2018