Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 099 invånare.

Kommunen har den femte lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 287 671 kronor. Kommunalskatten i Surahammars kommun är 33,19 procent 2022.

Surahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 099

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

287 671

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,19

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,0

6,2

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

218

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Uponor AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Surahammars kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 736

Kommunens skatteintäkter

47 420

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 383

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 810

58 058

kr per invånare, 2021

Surahammar har landarealen 344 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 73:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.