Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 092 invånare.

Kommunen har den femte lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 282 442 kronor. Kommunalskatten i Surahammars kommun är 33,19 procent 2022.

Surahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 092

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

282 442

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,19

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,0

6,1

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

244

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Uponor AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Surahammars kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 736

Kommunens skatteintäkter

45 338

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 551

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 039

56 219

kr per invånare, 2020

Surahammar har landarealen 344 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 73:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.