Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 335 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 42:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 266 960 kronor. Kommunalskatten i Sunne kommun är 33,35 procent 2021.

Sunne Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 335

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

266 960

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,35

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

42

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

TETRA PAK PACKAGING MATERIAL SUNNE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sunne kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 199

Kommunens skatteintäkter

43 270

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 817

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 016

56 219

kr per invånare, 2020

Sunne har landarealen 1 288 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 74:e största i landet.