Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 13 261 människor (2018). Landarealen är 1 296 kvadratkilometer.

Sunne Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 261

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

262 707

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,35

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

20

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TETRA PAK PACKAGING MATERIAL SUNNE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SUNNE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

42 932

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 906

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 820

54 233

kr per invånare, 2018