Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 355 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 281 055 kronor. Kommunalskatten i Sunne kommun är 33,35 procent 2022.

Sunne Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 355

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

281 055

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,35

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

110

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

TETRA PAK PACKAGING MATERIAL SUNNE AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sunne kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 925

Kommunens skatteintäkter

45 494

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 116

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 753

58 058

kr per invånare, 2021

Sunne har landarealen 1 288 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 74:e största i landet.