Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 13 331 människor (2017). Landarealen är 1 296 kvadratkilometer.

Sunne Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 331

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

250 680

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,35

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

36

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

TETRA PAK PACKAGING MATERIAL SUNNE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SUNNE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

41 521

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 694

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 956

52 057

kr per invånare, 2017