Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 13 261 människor (2018). Landarealen är 1 296 kvadratkilometer.

Sunne Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 261

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

250 680

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,35

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

36

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

TETRA PAK PACKAGING MATERIAL SUNNE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SUNNE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

42 932

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 906

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 820

54 233

kr per invånare, 2018