Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 418 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 291 727 kronor. Kommunalskatten i Sunne kommun är 33,35 procent 2023.

Sunne Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 418

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

291 727

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,35

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

166

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

TETRA PAK PACKAGING MATERIAL SUNNE AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sunne kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 925

Kommunens skatteintäkter

47 331

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 323

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 874

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Sunne har landarealen 1 288 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 74:e största i landet.