Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 366 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 306 320 kronor. Kommunalskatten i Sunne kommun är 33,30 procent 2024.

Sunne Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 366

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

306 320

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,30

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

166

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

TETRA PAK PACKAGING MATERIAL SUNNE AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sunne kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 236

Kommunens skatteintäkter

47 331

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 323

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 966

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Sunne har landarealen 1 288 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 74:e största i landet.