Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 13 306 människor (2019). Landarealen är 1 296 kvadratkilometer.

Sunne Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 306

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

262 707

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,35

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,4

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

81,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

20

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TETRA PAK PACKAGING MATERIAL SUNNE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SUNNE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

43 591

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 742

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 066

55 841

kr per invånare, 2019