Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 383 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 313 846 kronor. Kommunalskatten i Sundsvalls kommun är 33,88 procent 2022.

Sundsvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

99 383

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

313 846

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,88

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

26,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,2

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

250

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Sundsvalls kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 551

Kommunens skatteintäkter

54 652

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 896

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 585

58 058

kr per invånare, 2021

Sundsvall har landarealen 3 189 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 26:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.