Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 55 912 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 64:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 379 850 kronor, vilket var den tjugonde högsta i landet. Kommunalskatten i Sundbybergs stad är 31,63 procent 2024.

Sundbyberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

55 912

36 385

Antal, 2023

Medelålder

38,1

41,9

År, 2023

Tredje lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Åttonde högsta i Sverige

Medianinkomst

379 850

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,63

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

39,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,1

3,9

Procent, 2023

Nionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

8,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

64

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 4 525

Anställda i kommunen

Sundbybergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 368

Kommunens skatteintäkter

55 765

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−4 531

9 775

kr per invånare, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

51 348

65 432

kr per invånare, 2023

Näst lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Sundbyberg har landarealen 9 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.