Sundbyberg

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 52 414 människor (2019). Landarealen är 9 kvadratkilometer.

Sundbyberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 414

35 612

Antal, 2019

Medelålder

37,5

41,3

År, 2019

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

9,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

328 800

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

30,98

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

34,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

8,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

57

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 225

Största offentliga arbetsgivare

SUNDBYBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 225

Kommunens skatteintäkter

46 599

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-2 761

9 772

kr per invånare, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

45 954

55 798

kr per invånare, 2019

Sjunde lägsta i Sverige