Sundbyberg

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 49 424 människor (2017). Landarealen är 9 kvadratkilometer.

Sundbyberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

49 424

34 897

Antal, 2017

Medelålder

37,6

41,2

År, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

12,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

314 573

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

30,98

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

33,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

11

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SWEDBANK AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 925

Största offentliga arbetsgivare

SUNDBYBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 975

Kommunens skatteintäkter

42 725

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

1 351

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

40 556

52 057

kr per invånare, 2017

Näst lägsta i Sverige