Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 52 801 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 94:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 340 761 kronor, vilket var den 22:a högsta i landet. Kommunalskatten i Sundbybergs stad är 30,98 procent 2021.

Sundbyberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 801

35 791

Antal, 2020

Medelålder

37,6

41,4

År, 2020

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Åttonde högsta i Sverige

Medianinkomst

340 761

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

30,98

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

36,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

9,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

94

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 3 725

Anställda i kommunen

Sundbybergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 185

Kommunens skatteintäkter

48 074

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−477

9 773

kr per invånare, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

44 191

56 219

kr per invånare, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Sundbyberg har landarealen 9 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare, andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.