Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 52 801 invånare.

Andelen företagare i Sundbybergs stad är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 41:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 340 761 kronor, vilket var den 22:a högsta i landet. Kommunalskatten i Sundbybergs stad är 30,98 procent 2021.

Sundbyberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 801

35 791

Antal, 2020

Medelålder

37,5

41,3

År, 2019

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Åttonde högsta i Sverige

Medianinkomst

340 761

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

30,98

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

36,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,9

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

9,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

41

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 225

Största offentliga arbetsgivare

SUNDBYBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 225

Kommunens skatteintäkter

48 074

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−477

9 773

kr per invånare, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

44 190

56 219

kr per invånare, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Sundbyberg har landarealen 9 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.