Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 54 070 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 64:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 361 071 kronor, vilket var den 21:a högsta i landet. Kommunalskatten i Sundbybergs stad är 31,33 procent 2023.

Sundbyberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

54 070

36 281

Antal, 2022

Medelålder

38,1

41,7

År, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

361 071

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,33

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

39,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

64

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 375

Anställda i kommunen

Sundbybergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

55 765

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−4 531

9 775

kr per invånare, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

50 005

60 935

kr per invånare, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Sundbyberg har landarealen 9 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.