Sundbyberg

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 50 564 människor (2018). Landarealen är 9 kvadratkilometer.

Sundbyberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

50 564

35 277

Antal, 2018

Medelålder

37,6

41,2

År, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

9,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

314 573

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

30,98

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

34,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

11

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SWEDBANK AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 925

Största offentliga arbetsgivare

SUNDBYBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 975

Kommunens skatteintäkter

45 094

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-696

9 366

kr per invånare, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

43 457

54 233

kr per invånare, 2018

Tredje lägsta i Sverige