Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 53 564 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 73:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 348 516 kronor, vilket var den 22:a högsta i landet. Kommunalskatten i Sundbybergs stad är 31,33 procent 2023.

Sundbyberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

53 564

36 043

Antal, 2021

Medelålder

37,8

41,6

År, 2021

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

348 516

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,33

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

37,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

73

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 375

Anställda i kommunen

Sundbybergs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 575

Kommunens skatteintäkter

51 554

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−2 856

9 774

kr per invånare, 2021

Femte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

49 251

58 058

kr per invånare, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Sundbyberg har landarealen 9 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.