Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 397 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 265 504 kronor, vilket var den fjortonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Strömsunds kommun är 34,92 procent 2023.

Strömsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 397

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

265 504

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,92

32,24

Procent, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

254

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Attacus Stomsystem Betong AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Strömsunds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 875

Kommunens skatteintäkter

48 401

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 529

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

77 425

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,5

12,3

Procent, 2021

Strömsund har landarealen 10 464 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjätte största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.