Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 11 703 människor (2018). Landarealen är 10 567 kvadratkilometer.

Strömsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 703

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

233 061

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

171

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SCF BETONGELEMENT AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

STRÖMSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 925

Kommunens skatteintäkter

43 262

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 982

9 366

kr per invånare, 2018

Tionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

70 912

54 233

kr per invånare, 2018