Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 488 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 246 956 kronor, vilket var den sjuttonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Strömsunds kommun är 34,92 procent 2021.

Strömsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 488

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

246 956

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,92

32,27

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

13,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

201

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Attacus Stomsystem Produktion AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Strömsunds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 227

Kommunens skatteintäkter

44 287

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 297

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

72 186

56 219

kr per invånare, 2020

Strömsund har landarealen 10 464 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjätte största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.