Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 11 791 människor (2017). Landarealen är 10 567 kvadratkilometer.

Strömsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 791

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-0,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

233 061

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

171

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SCF BETONGELEMENT AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

STRÖMSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 925

Kommunens skatteintäkter

42 451

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 159

9 067

kr per invånare, 2017

Tionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

66 998

52 057

kr per invånare, 2017