Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 11 703 människor (2018). Landarealen är 10 567 kvadratkilometer.

Strömsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 703

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

241 850

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,92

32,28

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

12,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

179

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCF BETONGELEMENT AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

STRÖMSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 925

Kommunens skatteintäkter

43 262

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 982

9 366

kr per invånare, 2018

Tionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

70 912

54 233

kr per invånare, 2018