Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 11 605 människor (2019). Landarealen är 10 567 kvadratkilometer.

Strömsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 605

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

241 850

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,92

32,28

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

12,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

179

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCF BETONGELEMENT AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

STRÖMSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 925

Kommunens skatteintäkter

44 524

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 179

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

72 445

55 798

kr per invånare, 2019