Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 473 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 258 733 kronor, vilket var den artonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Strömsunds kommun är 34,92 procent 2022.

Strömsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 473

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

258 733

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,92

32,24

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Andel högutbildade

13,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

248

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Attacus Stomsystem Produktion AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Strömsunds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 227

Kommunens skatteintäkter

46 112

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 292

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

74 827

58 058

kr per invånare, 2021

Strömsund har landarealen 10 464 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjätte största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.