Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 36 544 människor (2019). Landarealen är 742 kvadratkilometer.

Strängnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 544

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

302 004

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,50

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

82

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

PFIZER HEALTH AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

STRÄNGNÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 725

Kommunens skatteintäkter

48 941

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 519

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

54 278

55 798

kr per invånare, 2019