Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 35 045 människor (2017). Landarealen är 742 kvadratkilometer.

Strängnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

35 045

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

293 683

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,50

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

109

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PFIZER HEALTH AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

STRÄNGNÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 825

Kommunens skatteintäkter

48 065

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 020

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 394

52 057

kr per invånare, 2017