Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 526 invånare.

Andelen företagare i Strängnäs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 42:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 324 948 kronor. Kommunalskatten i Strängnäs kommun är 32,50 procent 2023.

Strängnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

38 526

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

5,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

324 948

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,50

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

26,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

42

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PFIZER HEALTH AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Strängnäs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 275

Kommunens skatteintäkter

53 042

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 507

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 711

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Strängnäs har landarealen 739 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.