Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 129 invånare.

Andelen företagare i Strängnäs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 25:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 314 569 kronor. Kommunalskatten i Strängnäs kommun är 32,50 procent 2022.

Strängnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

38 129

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

6,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Åttonde högsta i Sverige

Medianinkomst

314 569

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,50

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

25,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

25

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

PFIZER HEALTH AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Strängnäs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 148

Kommunens skatteintäkter

49 753

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 185

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 308

58 058

kr per invånare, 2021

Strängnäs har landarealen 739 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.