Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 917 invånare.

Andelen företagare i Strängnäs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 42:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 341 261 kronor. Kommunalskatten i Strängnäs kommun är 32,50 procent 2024.

Strängnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

38 917

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

4,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

341 261

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,50

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

26,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,7

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

42

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Pfizer Health AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Strängnäs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 371

Kommunens skatteintäkter

53 042

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 507

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 082

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Strängnäs har landarealen 739 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.