Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 35 761 människor (2018). Landarealen är 742 kvadratkilometer.

Strängnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

35 761

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

293 683

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,50

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

109

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PFIZER HEALTH AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

STRÄNGNÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 825

Kommunens skatteintäkter

48 508

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 933

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 953

54 233

kr per invånare, 2018