Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 37 290 invånare.

Andelen företagare i Strängnäs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 49:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 308 529 kronor. Kommunalskatten i Strängnäs kommun är 32,50 procent 2021.

Strängnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 290

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

6,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

308 529

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,50

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

24,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

49

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PFIZER HEALTH AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Strängnäs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 148

Kommunens skatteintäkter

48 032

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 308

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

55 477

56 219

kr per invånare, 2020

Strängnäs har landarealen 739 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.