Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 826 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 258 418 kronor. Kommunalskatten i Storumans kommun är 34,45 procent 2021.

Storuman Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 826

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

258 418

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,45

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

223

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

ROTTNE-SMV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Storumans kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 586

Kommunens skatteintäkter

45 379

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 904

9 773

kr per invånare, 2020

Nionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

74 285

56 219

kr per invånare, 2020

Storuman har landarealen 7 299 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tionde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.