Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 5 852 människor (2019). Landarealen är 7 378 kvadratkilometer.

Storuman Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 852

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

250 461

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,45

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

143

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ROTTNE-SMV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

STORUMANS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

46 311

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 523

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

72 715

55 798

kr per invånare, 2019