Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 808 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 265 841 kronor. Kommunalskatten i Storumans kommun är 34,45 procent 2022.

Storuman Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 808

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

265 841

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,45

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

238

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Compia Storuman Industri AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Storumans kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 625

Kommunens skatteintäkter

47 579

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 977

9 774

kr per invånare, 2021

Nionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

75 695

58 058

kr per invånare, 2021

Storuman har landarealen 7 299 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tionde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.