Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 747 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 271 962 kronor. Kommunalskatten i Storumans kommun är 34,45 procent 2023.

Storuman Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 747

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

271 962

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,45

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

263

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Compia Storuman Industri AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Storumans kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

50 481

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

33 867

9 775

kr per invånare, 2022

Tionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

78 714

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,0

12,3

Procent, 2021

Storuman har landarealen 7 299 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tionde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.