Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 5 912 människor (2018). Landarealen är 7 378 kvadratkilometer.

Storuman Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 912

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

250 461

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,45

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

143

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ROTTNE-SMV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

STORUMANS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

45 019

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 109

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

69 739

54 233

kr per invånare, 2018