Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 621 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 290 408 kronor. Kommunalskatten i Storumans kommun är 34,45 procent 2024.

Storuman Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 621

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−3,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

290 408

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,45

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

263

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Compia Storuman Industri AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Storumans kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 552

Kommunens skatteintäkter

50 481

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

33 867

9 775

kr per invånare, 2022

Tionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

84 487

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,0

12,3

Procent, 2021

Storuman har landarealen 7 299 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tionde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.