Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 882 invånare.

Andelen företagare i Storfors kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 283 309 kronor. Kommunalskatten i Storfors kommun är 34,38 procent 2023.

Storfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 882

36 281

Antal, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

48,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−3,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

283 309

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,38

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

12,8

30,3

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

192

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Storfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

51 174

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 424

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 963

60 935

kr per invånare, 2022

Storfors har landarealen 392 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 87:e minsta i landet.

För måttet medelålder är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.