Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 882 invånare.

Andelen företagare i Storfors kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 283 309 kronor. Kommunalskatten i Storfors kommun är 34,38 procent 2023.

Storfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 882

36 281

Antal, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

48,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−3,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

283 309

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,38

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

12,8

30,3

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

154

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Storfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

51 174

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 424

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 963

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Storfors har landarealen 392 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 87:e minsta i landet.

För måttet medelålder är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.