Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 801 invånare.

Andelen företagare i Storfors kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 298 462 kronor. Kommunalskatten i Storfors kommun är 34,38 procent 2024.

Storfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 801

36 385

Antal, 2023

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

48,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−4,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

298 462

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,38

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

12,8

30,3

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

79,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

154

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Montera i Storfors Betong AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Storfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 309

Kommunens skatteintäkter

51 174

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 424

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 724

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Storfors har landarealen 392 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 87:e minsta i landet.

För måtten medelålder och andel förtidspensionärer är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.