Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 4 123 människor (2017). Landarealen är 394 kvadratkilometer.

Storfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 123

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

246 995

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

10,4

27,0

Procent, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

122

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

STORFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

42 038

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 184

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 948

52 057

kr per invånare, 2017