Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 990 invånare.

Andelen företagare i Storfors kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 264 689 kronor. Kommunalskatten i Storfors kommun är 34,38 procent 2021.

Storfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 990

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

−3,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

264 689

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,38

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

11,0

28,2

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,9

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

170

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

STORFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

44 833

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 815

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

65 045

55 841

kr per invånare, 2019

Storfors har landarealen 392 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 87:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.