Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 4 014 människor (2019). Landarealen är 394 kvadratkilometer.

Storfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 014

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

259 554

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,38

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

10,6

27,6

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

155

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

STORFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

44 834

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 815

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

65 045

55 798

kr per invånare, 2019