Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 990 invånare.

Andelen företagare i Storfors kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 264 689 kronor. Kommunalskatten i Storfors kommun är 34,38 procent 2021.

Storfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 990

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−3,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

264 689

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,38

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

11,8

28,9

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

77,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

139

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Storfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 313

Kommunens skatteintäkter

45 902

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 686

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

65 308

56 219

kr per invånare, 2020

Storfors har landarealen 392 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 87:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.