Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 882 invånare.

Andelen företagare i Storfors kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 283 309 kronor. Kommunalskatten i Storfors kommun är 34,38 procent 2023.

Storfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 882

36 281

Antal, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

47,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−3,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

283 309

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,38

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

12,4

29,6

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

192

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Storfors kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 525

Kommunens skatteintäkter

49 055

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 990

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 356

58 058

kr per invånare, 2021

Storfors har landarealen 392 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 87:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.