Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 948 invånare.

Andelen företagare i Storfors kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 276 044 kronor. Kommunalskatten i Storfors kommun är 34,38 procent 2022.

Storfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 948

36 043

Antal, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

47,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

276 044

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,38

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

12,4

29,6

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

139

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Storfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 313

Kommunens skatteintäkter

49 055

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 990

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 356

58 058

kr per invånare, 2021

Storfors har landarealen 392 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 87:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.