Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 4 055 människor (2018). Landarealen är 394 kvadratkilometer.

Storfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 055

35 277

Antal, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

46,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

258 000

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

10,6

27,6

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

155

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

STORFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

43 770

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 733

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 579

54 233

kr per invånare, 2018