Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 984 748 invånare.

Andelen företagare i Stockholms stad är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 93:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 357 677 kronor, vilket var den 25:e högsta i landet. Kommunalskatten i Stockholms stad är 29,82 procent 2023.

Stockholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

984 748

36 281

Antal, 2022

Högsta i Sverige

Medelålder

39,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

357 677

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

29,82

32,24

Procent, 2023

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

44,8

30,3

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

80,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

16,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

93

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

ERICSSON AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 375

Anställda i kommunen

Stockholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 51 525

Kommunens skatteintäkter

57 890

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−4 061

9 775

kr per invånare, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

51 966

60 935

kr per invånare, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

11,2

12,3

Procent, 2021

Stockholm har landarealen 187 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 38:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.