Stockholm

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 962 154 människor (2018). Landarealen är 188 kvadratkilometer.

Stockholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

962 154

35 277

Antal, 2018

Högsta i Sverige

Medelålder

39,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

316 193

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

29,82

32,19

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

41,8

27,6

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

16,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

123

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ERICSSON AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 8 325

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 49 525

Kommunens skatteintäkter

49 591

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-3 893

9 368

kr per invånare, 2018

Femte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

44 268

54 234

kr per invånare, 2018

Fjärde lägsta i Sverige