Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 975 551 invånare.

Andelen företagare i Stockholms stad är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 80:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 338 837 kronor, vilket var den 25:e högsta i landet. Kommunalskatten i Stockholms stad är 29,82 procent 2021.

Stockholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

975 551

35 791

Antal, 2020

Högsta i Sverige

Medelålder

39,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

338 837

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

29,82

32,27

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

42,4

28,2

Procent, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

15,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

80

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

ERICSSON AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 575

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 48 675

Kommunens skatteintäkter

50 494

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−4 175

9 772

kr per invånare, 2019

Femte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

45 026

55 841

kr per invånare, 2019

Näst lägsta i Sverige

Stockholm har landarealen 187 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 38:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.