Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 978 770 invånare.

Andelen företagare i Stockholms stad är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 90:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 345 810 kronor, vilket var den 25:e högsta i landet. Kommunalskatten i Stockholms stad är 29,82 procent 2022.

Stockholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

978 770

36 043

Antal, 2021

Högsta i Sverige

Medelålder

39,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

345 810

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

29,82

32,24

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

43,9

29,6

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

17,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

90

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

ERICSSON AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 8 725

Anställda i kommunen

Stockholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 39 213

Kommunens skatteintäkter

54 417

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−2 776

9 774

kr per invånare, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

48 967

58 058

kr per invånare, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Stockholm har landarealen 187 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 38:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.