Stockholm

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 949 761 människor (2017). Landarealen är 188 kvadratkilometer.

Stockholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

949 761

34 897

Antal, 2017

Högsta i Sverige

Medelålder

39,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

316 193

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

29,82

32,19

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

40,9

27,0

Procent, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

17,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

123

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ERICSSON AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 8 325

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 49 525

Kommunens skatteintäkter

48 699

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-3 721

9 067

kr per invånare, 2017

Femte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

43 410

52 057

kr per invånare, 2017

Tredje lägsta i Sverige