Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 862 invånare.

Andelen företagare i Stenungsunds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 90:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 370 254 kronor, vilket var den 29:e högsta i landet. Kommunalskatten i Stenungsunds kommun är 33,12 procent 2024.

Stenungsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 862

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

3,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

370 254

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,12

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

26,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

86,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

90

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

BOREALIS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 025

Anställda i kommunen

Stenungsunds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 330

Kommunens skatteintäkter

57 815

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 330

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 837

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Stenungsund har landarealen 252 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 54:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.