Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 556 invånare.

Andelen företagare i Stenungsunds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 66:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 341 568 kronor, vilket var den 29:e högsta i landet. Kommunalskatten i Stenungsunds kommun är 33,12 procent 2022.

Stenungsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 556

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

341 568

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,12

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

25,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

66

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

BOREALIS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 075

Anställda i kommunen

Stenungsunds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 146

Kommunens skatteintäkter

55 258

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 223

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 606

58 058

kr per invånare, 2021

Stenungsund har landarealen 252 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 54:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.