Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 044 invånare.

Andelen företagare i Stenungsunds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 66:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 333 944 kronor, vilket var den 28:e högsta i landet. Kommunalskatten i Stenungsunds kommun är 33,12 procent 2021.

Stenungsund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 044

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

333 944

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,12

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

24,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

66

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

BOREALIS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 075

Anställda i kommunen

Stenungsunds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 146

Kommunens skatteintäkter

53 725

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 316

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 069

56 219

kr per invånare, 2020

Stenungsund har landarealen 252 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 54:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.