Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 030 människor (2018). Landarealen är 139 kvadratkilometer.

Sotenäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 030

35 277

Antal, 2018

Medelålder

49,2

41,2

År, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

284 816

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,47

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

15,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,7

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

190

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SOTENÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

51 327

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 377

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 059

54 233

kr per invånare, 2018