Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 073 människor (2017). Landarealen är 139 kvadratkilometer.

Sotenäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 073

34 897

Antal, 2017

Medelålder

49,1

41,2

År, 2017

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

275 140

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,47

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

209

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ORKLA FOODS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SOTENÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

49 637

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 063

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 978

52 057

kr per invånare, 2017