Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 100 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 293 721 kronor. Kommunalskatten i Sotenäs kommun är 33,47 procent 2021.

Sotenäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 100

35 791

Antal, 2020

Medelålder

49,8

41,4

År, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

293 721

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,47

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

15,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

260

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sotenäs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 735

Kommunens skatteintäkter

52 141

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 514

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 927

56 219

kr per invånare, 2020

Sotenäs har landarealen 138 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 23:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.