Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 030 människor (2018). Landarealen är 139 kvadratkilometer.

Sotenäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 030

35 277

Antal, 2018

Medelålder

49,2

41,2

År, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

275 140

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,47

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

15,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

209

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ORKLA FOODS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SOTENÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

51 327

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 377

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 059

54 233

kr per invånare, 2018