Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 160 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 310 583 kronor. Kommunalskatten i Sotenäs kommun är 33,47 procent 2023.

Sotenäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 160

36 281

Antal, 2022

Medelålder

50,6

41,7

År, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

310 583

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,47

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

14,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

16,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

262

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sotenäs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

56 500

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 917

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 623

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Sotenäs har landarealen 138 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 23:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.