Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 125 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 303 048 kronor. Kommunalskatten i Sotenäs kommun är 33,47 procent 2022.

Sotenäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 125

36 043

Antal, 2021

Medelålder

50,4

41,6

År, 2021

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

303 048

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,47

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

15,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

257

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sotenäs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 735

Kommunens skatteintäkter

53 534

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 008

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 026

58 058

kr per invånare, 2021

Sotenäs har landarealen 138 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 23:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.