Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 061 människor (2019). Landarealen är 139 kvadratkilometer.

Sotenäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 061

35 612

Antal, 2019

Medelålder

49,4

41,3

År, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

284 816

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,47

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

15,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

190

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SOTENÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

52 682

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 050

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 377

55 798

kr per invånare, 2019