Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 052 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 329 998 kronor. Kommunalskatten i Sotenäs kommun är 33,47 procent 2024.

Sotenäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 052

36 385

Antal, 2023

Medelålder

51,0

41,9

År, 2023

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

329 998

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,47

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

14,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

16,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

262

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sotenäs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 738

Kommunens skatteintäkter

56 500

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 917

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 638

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Sotenäs har landarealen 138 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 23:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.