Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 522 människor (2018). Landarealen är   7 465 kvadratkilometer.

Sorsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 522

35 277

Antal, 2018

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

46,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

260 769

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,95

32,19

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,6

79,1

Procent, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

12,4

6,3

Procent, 2017

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

11,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

23

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BASECO GOLV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

SORSELE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

43 316

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 759

9 366

kr per invånare, 2018

Femte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

72 598

54 233

kr per invånare, 2018

Nionde högsta i Sverige