Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 436 invånare.

Sorsele kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjunde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 87:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 267 856 kronor, vilket var den nittonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Sorsele kommun är 34,95 procent 2024.

Sorsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 436

36 281

Antal, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

47,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

267 856

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,95

32,37

Procent, 2024

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

16,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

16,8

9,2

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

15,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

87

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SORSELE BUSS OCH TAXI AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Sorsele kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 249

Kommunens skatteintäkter

51 920

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

33 838

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

80 190

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

16,4

12,3

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Sorsele har landarealen 7 367 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nionde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.