Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 460 invånare.

Sorsele kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den fjärde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 70:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 264 452 kronor. Kommunalskatten i Sorsele kommun är 34,95 procent 2022.

Sorsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 460

36 043

Antal, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

47,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

264 452

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,95

32,24

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

16,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

12,8

6,2

Procent, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

4,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

70

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Sorsele Gräv AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Sorsele kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 246

Kommunens skatteintäkter

48 492

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 204

9 774

kr per invånare, 2021

Tionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

73 936

58 058

kr per invånare, 2021

Sorsele har landarealen 7 367 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nionde största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.