Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 442 invånare.

Sorsele kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den näst högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 70:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 257 038 kronor. Kommunalskatten i Sorsele kommun är 34,95 procent 2021.

Sorsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 442

35 791

Antal, 2020

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

47,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

257 038

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,95

32,27

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

16,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

13,4

6,1

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

4,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

70

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Sorsele Gräv AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Sorsele kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 246

Kommunens skatteintäkter

46 542

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 778

9 773

kr per invånare, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

75 683

56 219

kr per invånare, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Sorsele har landarealen 7 367 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nionde största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.