Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 436 invånare.

Sorsele kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den femte högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 93:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 267 856 kronor, vilket var den nittonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Sorsele kommun är 34,95 procent 2023.

Sorsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 436

36 281

Antal, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

47,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

267 856

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,95

32,24

Procent, 2023

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

16,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

12,9

6,1

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

14,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

93

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

BASECO GOLV AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Sorsele kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 325

Kommunens skatteintäkter

48 492

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 204

9 774

kr per invånare, 2021

Tionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

73 936

58 058

kr per invånare, 2021

Sorsele har landarealen 7 367 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nionde största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.