Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 456 invånare.

Andelen företagare i Sölvesborgs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 77:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 275 144 kronor. Kommunalskatten i Sölvesborgs kommun är 33,86 procent 2022.

Sölvesborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 456

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

275 144

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,86

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

77

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

TitanX Engine Cooling AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Sölvesborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 272

Kommunens skatteintäkter

45 627

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 988

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 545

56 219

kr per invånare, 2020

Sölvesborg har landarealen 185 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 37:e minsta i landet.