Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 514 invånare.

Andelen företagare i Sölvesborgs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 78:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 295 695 kronor. Kommunalskatten i Sölvesborgs kommun är 33,86 procent 2023.

Sölvesborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 514

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

295 695

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,86

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

78

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

TitanX Engine Cooling AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Sölvesborgs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 225

Kommunens skatteintäkter

50 549

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 171

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 082

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Sölvesborg har landarealen 185 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 37:e minsta i landet.