Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 17 455 människor (2017). Landarealen är 186 kvadratkilometer.

Sölvesborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 455

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

259 670

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,86

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

126

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

TITANX ENGINE COOLING AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

SÖLVESBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

43 646

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 850

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 976

52 057

kr per invånare, 2017