Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 17 468 människor (2018). Landarealen är 186 kvadratkilometer.

Sölvesborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 468

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

267 476

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,86

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

87

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TITANX ENGINE COOLING AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

SÖLVESBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

44 797

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 525

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 344

54 233

kr per invånare, 2018