Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 17 452 människor (2019). Landarealen är 186 kvadratkilometer.

Sölvesborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 452

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

269 176

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,86

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

87

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TitanX Engine Cooling AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

SÖLVESBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

45 431

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 638

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 208

55 798

kr per invånare, 2019