Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 84 187 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det tredje bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 359 818 kronor, vilket var den trettonde högsta i landet. Kommunalskatten i Solna stad är 29,20 procent 2022.

Solna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

84 187

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

359 818

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

29,20

32,24

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Andel högutbildade

49,3

29,6

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

15,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,1

3,9

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,9

13,9

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

3

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

NCC Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 4 875

Anställda i kommunen

Solna kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 108

Kommunens skatteintäkter

51 647

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−8 983

9 774

kr per invånare, 2021

Näst lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

30 910

58 058

kr per invånare, 2021

Lägsta i Sverige

Solna har landarealen 19 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tredje minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.