Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 85 450 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det tredje bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 370 852 kronor, vilket var den fjortonde högsta i landet. Kommunalskatten i Solna stad är 29,45 procent 2023.

Solna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

85 450

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

370 852

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

29,45

32,24

Procent, 2023

Näst lägsta i Sverige

Andel högutbildade

50,6

30,3

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,0

3,8

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,3

11,9

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

3

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NCC Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 925

Anställda i kommunen

Solna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 725

Kommunens skatteintäkter

54 734

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−10 574

9 775

kr per invånare, 2022

Näst lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

33 766

60 935

kr per invånare, 2022

Lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

11,0

12,3

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Solna har landarealen 19 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tredje minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.