Solna

Solna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 80 950 människor (2018). Landarealen är 19 kvadratkilometer.

Solna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

80 950

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

326 234

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

29,20

32,19

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Andel högutbildade

44,4

27,0

Procent, 2017

Femte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

7,0

13,3

Procent, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

1

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NCC SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 075

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 075

Kommunens skatteintäkter

44 705

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-7 677

9 067

kr per invånare, 2017

Näst lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

33 869

52 057

kr per invånare, 2017

Lägsta i Sverige