Solna

Solna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 82 429 människor (2019). Landarealen är 19 kvadratkilometer.

Solna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

82 429

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

339 757

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

29,20

32,28

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Andel högutbildade

46,0

27,6

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

14,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

6,5

12,7

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

1

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NCC Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 5 075

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 9 125

Kommunens skatteintäkter

47 966

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-9 713

9 772

kr per invånare, 2019

Näst lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

37 195

55 798

kr per invånare, 2019

Femte lägsta i Sverige