Solna

Solna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 80 950 människor (2018). Landarealen är 19 kvadratkilometer.

Solna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

80 950

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

6,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

339 757

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

29,20

32,28

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Andel högutbildade

46,0

27,6

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,6

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

6,9

13,3

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

1

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NCC Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 5 075

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 9 125

Kommunens skatteintäkter

46 094

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-8 538

9 366

kr per invånare, 2018

Näst lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

35 743

54 233

kr per invånare, 2018

Lägsta i Sverige