Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 83 162 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det tredje bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 351 162 kronor, vilket var den tolfte högsta i landet. Kommunalskatten i Solna stad är 29,20 procent 2021.

Solna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

83 162

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

351 162

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

29,20

32,27

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Andel högutbildade

47,9

28,9

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

14,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

7,4

13,4

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

3

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

NCC Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 4 875

Anställda i kommunen

Solna kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 108

Kommunens skatteintäkter

48 631

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−8 568

9 773

kr per invånare, 2020

Näst lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

31 060

56 219

kr per invånare, 2020

Lägsta i Sverige

Solna har landarealen 19 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tredje minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare, andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.