Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 85 426 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det tredje bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 394 050 kronor, vilket var den elfte högsta i landet. Kommunalskatten i Solna stad är 29,75 procent 2024.

Solna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

85 426

36 385

Antal, 2023

Medelålder

39,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

394 050

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

29,75

32,37

Procent, 2024

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

50,6

30,3

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

80,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,1

3,9

Procent, 2023

Sjätte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,4

11,7

Procent, 2023

Femte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

3

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NCC Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 4 925

Anställda i kommunen

Solna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 036

Kommunens skatteintäkter

54 734

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−10 574

9 775

kr per invånare, 2022

Näst lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

39 436

65 432

kr per invånare, 2023

Lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

11,0

12,3

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Solna har landarealen 19 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tredje minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.