Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 75 108 invånare.

Andelen företagare i Sollentuna kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det artonde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 362 023 kronor, vilket var den tolfte högsta i landet. Kommunalskatten i Sollentuna kommun är 30,20 procent 2022.

Sollentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

75 108

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

362 023

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

30,20

32,24

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

43,1

29,6

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

18

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Sollentuna kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 225

Kommunens skatteintäkter

54 276

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

2 129

9 774

kr per invånare, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

49 671

58 058

kr per invånare, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Sollentuna har landarealen 53 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den åttonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.