Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 72 528 människor (2018). Landarealen är 53 kvadratkilometer.

Sollentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

72 528

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

333 724

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

30,20

32,19

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

39,7

27,0

Procent, 2017

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

8,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

5

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LOOMIS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

SOLLENTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 725

Kommunens skatteintäkter

50 343

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

72

9 067

kr per invånare, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

48 129

52 057

kr per invånare, 2017