Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 76 237 invånare.

Andelen företagare i Sollentuna kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 31:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 373 728 kronor, vilket var den elfte högsta i landet. Kommunalskatten i Sollentuna kommun är 30,20 procent 2023.

Sollentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

76 237

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

373 728

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

30,20

32,24

Procent, 2023

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

43,8

30,3

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

81,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

9,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

31

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Sollentuna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 225

Kommunens skatteintäkter

57 383

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

987

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

54 164

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Sollentuna har landarealen 53 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den åttonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.