Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 73 857 människor (2019). Landarealen är 53 kvadratkilometer.

Sollentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

73 857

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

343 344

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

30,20

32,28

Procent, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

40,7

27,6

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

8,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

5

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Upplands Motor AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

SOLLENTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 825

Kommunens skatteintäkter

51 942

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-135

9 772

kr per invånare, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

51 696

55 798

kr per invånare, 2019