Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 72 528 människor (2018). Landarealen är 53 kvadratkilometer.

Sollentuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

72 528

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

333 724

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

30,20

32,19

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

40,7

27,6

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

5

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LOOMIS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

SOLLENTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 725

Kommunens skatteintäkter

51 065

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-5

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

47 766

54 233

kr per invånare, 2018

Sjätte lägsta i Sverige