Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 523 invånare.

Andelen företagare i Sollefteå kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 284 604 kronor, vilket var den 28:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Sollefteå kommun är 34,68 procent 2024.

Sollefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 523

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

284 604

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,68

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

112

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SAMHALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Sollefteå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 915

Kommunens skatteintäkter

50 589

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 538

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

84 632

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

16,4

12,3

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Sollefteå har landarealen 5 397 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nittonde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.