Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 872 invånare.

Andelen företagare i Sollefteå kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 253 914 kronor. Kommunalskatten i Sollefteå kommun är 34,68 procent 2021.

Sollefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 872

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−4,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

253 914

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,68

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

116

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

S-BAU SK s.r.o. Slovakia filial Sweden

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Sollefteå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 836

Kommunens skatteintäkter

46 633

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 823

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

72 904

56 219

kr per invånare, 2020

Sollefteå har landarealen 5 397 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nittonde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.