Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 667 invånare.

Andelen företagare i Sollefteå kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 270 914 kronor. Kommunalskatten i Sollefteå kommun är 34,68 procent 2023.

Sollefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 667

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

270 914

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,68

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,7

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

105

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

S-BAU SK s.r.o. Slovakia filial Sweden

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Sollefteå kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 425

Kommunens skatteintäkter

48 073

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 966

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

73 900

58 058

kr per invånare, 2021

Sollefteå har landarealen 5 397 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nittonde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.