Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 667 invånare.

Andelen företagare i Sollefteå kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 270 914 kronor. Kommunalskatten i Sollefteå kommun är 34,68 procent 2023.

Sollefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 667

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

270 914

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,68

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,7

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

112

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

S-BAU SK s.r.o. Slovakia filial Sweden

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Sollefteå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

50 589

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 538

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 393

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

16,4

12,3

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Sollefteå har landarealen 5 397 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nittonde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.