Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 19 500 människor (2018). Landarealen är 5 428 kvadratkilometer.

Sollefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 500

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

243 046

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,68

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

279

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

E.ON KUNDSUPPORT SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SOLLEFTEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 075

Kommunens skatteintäkter

45 931

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 560

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

67 989

54 233

kr per invånare, 2018