Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 19 709 människor (2017). Landarealen är 5 428 kvadratkilometer.

Sollefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 709

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-0,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

243 046

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,68

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

19,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

279

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

E.ON KUNDSUPPORT SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SOLLEFTEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 075

Kommunens skatteintäkter

44 732

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 993

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

64 093

52 057

kr per invånare, 2017