Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 814 invånare.

Andelen företagare i Sollefteå kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 263 548 kronor. Kommunalskatten i Sollefteå kommun är 34,68 procent 2022.

Sollefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 814

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−3,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

263 548

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,68

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

116

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

S-BAU SK s.r.o. Slovakia filial Sweden

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Sollefteå kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 425

Kommunens skatteintäkter

48 073

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 966

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

73 900

58 058

kr per invånare, 2021

Sollefteå har landarealen 5 397 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nittonde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.