Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 98 979 människor (2019). Landarealen är 526 kvadratkilometer.

Södertälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

98 979

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

271 925

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,23

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

208

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 12 975

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 6 875

Kommunens skatteintäkter

40 237

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 824

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 902

55 798

kr per invånare, 2019