Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 96 032 människor (2017). Landarealen är 526 kvadratkilometer.

Södertälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

96 032

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

257 999

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,23

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

74,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

215

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 11 475

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 6 875

Kommunens skatteintäkter

38 575

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 258

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 098

52 057

kr per invånare, 2017