Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 100 111 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 279 823 kronor. Kommunalskatten i Södertälje kommun är 32,23 procent 2021.

Södertälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

100 111

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

279 823

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,23

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

75,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

219

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 13 525

Anställda i kommunen

Södertälje kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 5 747

Kommunens skatteintäkter

40 475

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 627

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 093

56 219

kr per invånare, 2020

Södertälje har landarealen 524 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.