Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 97 381 människor (2018). Landarealen är 526 kvadratkilometer.

Södertälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

97 381

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

257 999

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,23

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

215

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 11 475

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 6 875

Kommunens skatteintäkter

39 085

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 244

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 589

54 234

kr per invånare, 2018