Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 97 381 människor (2018). Landarealen är 526 kvadratkilometer.

Södertälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

97 381

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

268 969

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,23

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

208

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 11 475

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 6 875

Kommunens skatteintäkter

39 085

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 244

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 589

54 233

kr per invånare, 2018