Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 101 209 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 282 833 kronor. Kommunalskatten i Södertälje kommun är 32,23 procent 2022.

Södertälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

101 209

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

282 833

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,23

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

73,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,2

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,7

7,9

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

219

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 13 525

Anställda i kommunen

Södertälje kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 5 747

Kommunens skatteintäkter

42 731

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 576

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 289

58 058

kr per invånare, 2021

Södertälje har landarealen 524 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.