Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 98 979 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 271 925 kronor. Kommunalskatten i Södertälje kommun är 32,23 procent 2020.

Södertälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

98 979

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

271 925

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,23

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

75,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

220

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 12 975

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 6 875

Kommunens skatteintäkter

40 237

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 824

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 902

55 841

kr per invånare, 2019

Södertälje har landarealen 524 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.