Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 102 426 invånare.

Andelen företagare i Södertälje kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 288 880 kronor. Kommunalskatten i Södertälje kommun är 32,53 procent 2024.

Södertälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

102 426

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

288 880

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,53

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

22,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

6,4

Procent, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

241

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 16 425

Anställda i kommunen

Södertälje kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 838

Kommunens skatteintäkter

44 621

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 075

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 737

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Södertälje har landarealen 524 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.