Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 102 426 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 288 880 kronor. Kommunalskatten i Södertälje kommun är 32,23 procent 2023.

Södertälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

102 426

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

288 880

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,23

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

22,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

75,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,4

6,7

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

241

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 14 725

Anställda i kommunen

Södertälje kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 675

Kommunens skatteintäkter

44 621

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 075

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 737

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Södertälje har landarealen 524 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.